Reglement

– Door zijn/haar inschrijving erkent elke deelnemer kennis te hebben genomen van het reglement en dit als bindend te aanvaarden.
– Elke deelnemer verklaart in goede gezondheid te zijn en medisch niet verhinderd te zijn om aan de wedstrijd deel te nemen.
– De organisatie neemt alle voorzorgsmaatregelen die in haar mogelijkheden ligt om de hindernissenloop op een veilige en ordentelijke manier te laten verlopen. De deelnemer ziet af van elke schadevergoeding ten overstaan van de organisator. De organisator is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstallen gepleegd in het kader van de “Obstacle Run For Fun”.
– De deelnemer verbindt zich ertoe om alle instructies, o.m. inzake veiligheid, het te volgen parcours, etc. van de organisatie te zullen volgen.
– Alle informatie van de deelnemers is bestemd voor de “Obstacle Run For Fun” en zal niet gedeeld worden met andere organisaties of bedrijven, met uitzondering van “Star Tracking”, omdat deze de inschrijvingen en tijdsregistratie in goede banen leiden. Door uw deelname verklaart u akkoord te gaan met een eventueel gebruik van uw foto in druk, film, website, sociale media, etc voor promotionele doeleinden van de “Obstacle Run For Fun”, zonder hiervoor een vergoeding te claimen.
– Minstens 3 – max. 5 deelnemers per team.
– Er is een kids-run voor kinderen geboren in 2016 tot 2010. De kinderen lopen individueel per categorie. Geboortejaar 2016-2015, geboortejaar 2014-2013, geboortejaar 2012-2011. Kids geboren in 2010 kunnen kiezen aan welke run ze meedoen.
als u uw kind inschrijft voor de wedstrijd gaat u ermee akkoord dat u als ouder  of aangestelde verantwoordelijke altijd verantwoordelijk blijft voor het kind. De kinderen moeten voor en na de wedstrijd begeleid worden door een volwassene
– Deelnemen aan de run voor volwassenen kan vanaf geboortejaar 2010. Er dienen minstens 2 volwassenen (+18) in het team te zitten, zodat de kinderen die wachten ook een begeleider hebben. Als u zich inschrijft voor deze wedstrijd gaat u akkoord met het feit dat u als ouder of aangestelde verantwoordelijke die de wedstrijd mee loopt met een kind, altijd verantwoordelijk en aansprakelijk bent voor het kind.
– Elk team gaat op zoek naar een ondernemer in zijn of haar kennissenkring. Deze ondernemer hoeft niet persé uit Moorsele te komen.
– Indien je geen enthousiaste ondernemer kan vinden, kan je dit altijd doorgeven aan de organisatie. Wij proberen jou/jullie in contact te brengen met een ondernemer die aan de organisatie wil meewerken, doch nog geen team heeft.
– Uw inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld, inschrijven gebeurt via www.
star-tracking.be
– Het ischrijvingsgeld bedraagt € 100/team (excl. BTW). In de inschrijving zit het volgende vervat: T-shirt, goodiebag, verzekering, bevoorrading tijdens de run, Star Tracking tijdsregistratie, publiciteit van de ondernemer die door jouw team vertegenwoordigd wordt op elk borstnummer van uw team, publiciteit in het supportersdorp/facebook en website, teamfoto (online), toegang tot de afterparty en heel veel fun tijdens de wedstrijd, ambiance en muziek tijdens het event.
– Het aantal deelnemers is beperkt. Wacht dus niet te lang met inschrijven.
– Draag geschikte kledij waarmee verantwoord over de obstakels kan worden gegaan. het is niet toegestaan kledij te dragen die aanstootgevend is of schade aan andere deelnemers kanveroorzaken.
– Elke deelnemer ontvangt een T-shirt die verplicht zichtbaar gedragen moet worden tijdens de run. Op de voorkant kleef je de sticker met uw sponsor (sticker zit in goodiebag).
– Draag sportschoenen met voldoende profiel. Het dragen van schoenen met noppen of spikes is niet toegestaan. Het is tevens niet toegestaan voorwerpen te dragen die een gevaar kunnen vormen voor jezelf of andere deelnemers, met uitzondering van brillen.
– Gebruik van sfeermiddelen zoals fakkels, vuurwerk, etc. worden niet toegestaan. Het is ook niet toegestaan hulpmiddelen mee te nemen, met uitzondering van hulpmiddelen die noodzakelijk zijn omwille van een fysieke beperking, alsook handschoenen en beschermers.
– Het is toegestaan eten en drinken mee te dragen op een geschikte manier.
– Het is niet toegestaan onder invloed van drugs of verboden prestatie verbeterende middelen deel te nemen.
– De organisatie heeft alle beslissingsmacht over het verloop van de hindernissenloop en over de vaststelling van de rangschikking. Men kan op elk moment, zonder inspraak van wie ook, beslissingen nemen inzake een wijziging van het parcours, het al dan niet verder zetten van de wedstrijd, het diskwalificeren van deelnemers,… De deelnemer verklaart zich te zullen neerleggen bij elke beslissing van de organisatie.
– De organisatie zal zo snel mogelijk resultaten kenbaar maken via een scherm in het supportersdorp.
– Indien niet aan bovenstaande regels voldaan wordt, kan de organisatie overgaan tot de diskwalificatie van de deelnemer.
– Het parcours start in het supportersdorp/evenementenzone en eindigt daar ook. Het parours zal duidelijk afgebeeld worden op een grote affiche in de wisselzone, gelegen in het supportersdorp.
– Men dient elke ronde te wisselen. Meerdere rondes na elkaar lopen is niet toegestaan. De organisatie behoudt zich het recht om teams die deze afspraak in de wind slaan, te diskwalificeren.
– Er wordt telkens gewisseld in de wisselzone. Deze zone zal duidelijk aangegeven staan in het supportersdorp. Ter hoogte van deze zone zal ook de bevoorradingspost te vinden zijn.
– Men wijkt niet af van het parcours dat uitgestippeld staat.
– Voer elke hindernis uit op de meest logische en veiligste manier. Gebruik steeds uw gezond verstand.
– De tijd wordt geregistreerd door een chip die in een aflossingsstok verwerkt zit. Deze stok met chip wordt na de wedstrijd aan de organisatie terug bezorgd. Verlies van een aflossingsstok kost € 40,00.
– De run start om 15u en stopt om 18u. De bedoeling is om zoveel mogelijk rondes te lopen met uw ploeg. Er wordt iedere ronde gewisseld. De laatste loper start ten laatste om 17u59.
– Alle deelnemers gedragen zich sportief voor, tijdens en na het evenement. Onder sportief gedrag verstaan wij het vasthouden aan de algemene gedragsnormen. Het is dan ook niet toegestaan mensen te beledigen, te discrimineren, te kwetsen, te hinderen of agressief gedrag te vertonen. Gebruik je mond en handen liever om elkaar te steunen, aan te moedigen en mensen te motiveren om boven zichzelf uit te stijgen. Onthoud altijd dat de “Obstacle Run For Fun” een evenement is die draait om plezier, uitdagingen en samenwerking.
– Deelnemers worden verwacht assistentie te verlenen aan andere deelnemers in geval van nood, tot het moment er een vrijwilliger, iemand van de organisatie of medische dienst ter plaatse is. Er wordt van de deelnemers verwacht dat zij een juiste afweging maken tussen bij het slachtoffer blijven en naar de dichtstbijzijnde post rennen voor hulp.
– U laat altijd de toegangswegen tot het parcours open, zodat -indien nodig- de hulpdiensten vlot kunnen passeren.
– De deelnemer zal geen afval op het parcours en in de omgeving achterlaten en neemt zelf zijn/haar afval mee of deponeert het in de daartoe voorziene afvalcontainers.
– Bij opzettelijke beschadiging van een hindernis of andere delen van de infrastructuur, zullen medewerkers maatregelen treffen en eventueel de politie verwittigen.
– De toeschouwers/supporters/wandelaars/fans, kunnen zonder problemen het parcours afwandelen om hun vrienden/kennissen te zien worstelen met de obstakels. Gelieve wel steeds aandacht te hebben dat er mensen lopen en dat je plaats moet maken voor de deelnemers.
– De organisatie voorziet een prijs voor de eerste plaats bij de mannen, vrouwen en de mixed teams. Er wordt ook een prijs gegeven voor het team met de snelste rondetijd.
– Na de wedstrijd kunt u gebruik maken van de kleedkamers en douches in de sporthal van Moorsele. Medewerkers zullen regelmatig deze ruimtes controleren. Bij misbruik of beschadigingen zullen zij de nodige maatregelen treffen.
– Er is geen speciale parking voorzien voor de deelnemers van de “Obstacle Run For Fun” en men houdt er best rekening mee dat de straten rond de kerk verkeersvrij zullen zijn. Er is daarentegen ruim voldoende parking in de buurt, meerbepaald: parking aan het sportcomplex (Secretaris Vanmarckelaan), parking langsheen de Secretaris Vanmarckelaan zelf (ter hoogte van Bakkerij Regi), parking in de Damberdstraat, parking in de Sint-Jansstraat (ter hoogte van het standbeeld) en in de Minister De Tayelaan.
– Naast de verzekering voor elke deelnemer, is er ook een medische hulpploeg aanwezig tijdens het event.
– Bijkomende info over onze sponsorpakketten, zijn terug te vinden op onze website.
– Indien er vragen of onduidelijkheden zijn, aarzel niet ons te contacteren via info@moorseleonderneemt.be, via privé-facebookbericht Moorsele Onderneemt
of telefonisch op 0496/70 42 65.